Voteringar.se - Synliggör partiers skillnader i sakfrågorna!

Enbart din fantasi sätter gränserna för vad du kan finna...

  • Jämföra i detalj, uppdelat per utskott och område där partierna skiljer sig (och är lika)
  • Hitta vilka frågor som partierna väljer att fråvara eller avstår från att rösta i
  • Leta fram voteringar som innehåller det sökta ordet
  • Vid votering hitta dig vidare till klipp och länkar från riksdagsdebatterna
  • Se vilka voteringar i sakfrågor som har genomförts
  • Lista voteringar uppdelat per utskott och område
  • Ta fram vilka voteringar som har flest Ja, Nej, Frånvaro eller Avstår -röster
  • Lista hur partier eller ledamöter röstar och vilken frånvaro de har
  • Se partiers sammansättning med ålder och kön

Röststatistik

Ja 577221 (63,83 %)
Nej 182420 (20,17 %)
Avstår 38216 (4,23 %)
Frånvaro 106473 (11,77 %)

Riksdagen

Mandat 349
Kvinnor 152 (44 %)
Män 197 (56 %)
Medelålder 55

Hur lika Socialdemokraterna

Röstar övriga partier
Parti Likhet
Vänsterpartiet 56,92 %
Miljöpartiet 56,38 %
Folkpartiet 46,47 %
Moderaterna 46,47 %
Kristdemokraterna 46,28 %
Centerpartiet 46,20 %
Sverigedemokraterna 25,49 %