Jämförelse mellan Folkpartiet och Centerpartiet

Översikt

FP C
Mandat 24 23
Medelålder 62 58
Män 14 (58 %) 15 (65 %)
Kvinnor 10 (42 %) 8 (35 %)

Röstfördelning

FP C
Antal 2593 2593
Likhet 99,61 % 99,61 %
Ja 98,30 % 97,92 %
Nej 1,50 % 1,54 %
Avstår 0 % 0 %

Röster

Utskott Likhet
Arbetsmarknadsutskottet 100 %
Civilutskottet 100 %
Finansutskottet 100 %
Försvarsutskottet 93,10 %
Justitieutskottet 100 %
Konstitutionsutskottet 98,97 %
Kulturutskottet 100 %
Miljö- och jordbruksutskottet 100 %
Näringsutskottet 100 %
Skatteutskottet 100 %
Socialförsäkringsutskottet 98,43 %
Socialutskottet 100 %
Trafikutskottet 100 %
Utbildningsutskottet 100 %
Utrikes- och försvarsutskottet 100 %
Utrikesutskottet 100 %

Röster per utskott

Utskott Antal Likhet Visa
Arbetsmarknadsutskottet 151
100%
Civilutskottet 167
100%
Finansutskottet 125
100%
Försvarsutskottet 87
93,10%
Justitieutskottet 304
100%
Konstitutionsutskottet 97
98,97%
Kulturutskottet 168
100%
Miljö- och jordbruksutskottet 197
100%
Näringsutskottet 158
100%
Skatteutskottet 111
100%
Socialförsäkringsutskottet 191
98,43%
Socialutskottet 225
100%
Trafikutskottet 177
100%
Utbildningsutskottet 239
100%
Utrikes- och försvarsutskottet 22
100%
Utrikesutskottet 174
100%