Jämförelse mellan Folkpartiet och Kristdemokraterna

Översikt

FP KD
Mandat 24 19
Medelålder 62 60
Män 14 (58 %) 11 (58 %)
Kvinnor 10 (42 %) 8 (42 %)

Röstfördelning

FP KD
Antal 2593 2593
Likhet 99,81 % 99,81 %
Ja 98,30 % 98,11 %
Nej 1,50 % 1,62 %
Avstår 0 % 0 %

Röster

Utskott Likhet
Arbetsmarknadsutskottet 100 %
Civilutskottet 100 %
Finansutskottet 100 %
Försvarsutskottet 100 %
Justitieutskottet 100 %
Konstitutionsutskottet 97,94 %
Kulturutskottet 100 %
Miljö- och jordbruksutskottet 100 %
Näringsutskottet 100 %
Skatteutskottet 100 %
Socialförsäkringsutskottet 100 %
Socialutskottet 99,11 %
Trafikutskottet 100 %
Utbildningsutskottet 100 %
Utrikes- och försvarsutskottet 100 %
Utrikesutskottet 99,43 %

Röster per utskott

Utskott Antal Likhet Visa
Arbetsmarknadsutskottet 151
100%
Civilutskottet 167
100%
Finansutskottet 125
100%
Försvarsutskottet 87
100%
Justitieutskottet 304
100%
Konstitutionsutskottet 97
97,94%
Kulturutskottet 168
100%
Miljö- och jordbruksutskottet 197
100%
Näringsutskottet 158
100%
Skatteutskottet 111
100%
Socialförsäkringsutskottet 191
100%
Socialutskottet 225
99,11%
Trafikutskottet 177
100%
Utbildningsutskottet 239
100%
Utrikes- och försvarsutskottet 22
100%
Utrikesutskottet 174
99,43%