Jämförelse mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna

Översikt

FP S
Mandat 24 112
Medelålder 62 59
Män 14 (58 %) 58 (52 %)
Kvinnor 10 (42 %) 54 (48 %)

Röstfördelning

FP S
Antal 2593 2593
Likhet 46,47 % 46,47 %
Ja 98,30 % 48,01 %
Nej 1,50 % 44,93 %
Avstår 0 % 0 %

Röster

Utskott Likhet
Arbetsmarknadsutskottet 37,75 %
Civilutskottet 41,32 %
Finansutskottet 52,8 %
Försvarsutskottet 59,77 %
Justitieutskottet 59,54 %
Konstitutionsutskottet 76,29 %
Kulturutskottet 48,21 %
Miljö- och jordbruksutskottet 37,56 %
Näringsutskottet 27,22 %
Skatteutskottet 42,34 %
Socialförsäkringsutskottet 47,12 %
Socialutskottet 45,33 %
Trafikutskottet 32,20 %
Utbildningsutskottet 41,42 %
Utrikes- och försvarsutskottet 90,91 %
Utrikesutskottet 53,45 %

Röster per utskott

Utskott Antal Likhet Visa
Arbetsmarknadsutskottet 151
37,75%
Civilutskottet 167
41,32%
Finansutskottet 125
52,8%
Försvarsutskottet 87
59,77%
Justitieutskottet 304
59,54%
Konstitutionsutskottet 97
76,29%
Kulturutskottet 168
48,21%
Miljö- och jordbruksutskottet 197
37,56%
Näringsutskottet 158
27,22%
Skatteutskottet 111
42,34%
Socialförsäkringsutskottet 191
47,12%
Socialutskottet 225
45,33%
Trafikutskottet 177
32,20%
Utbildningsutskottet 239
41,42%
Utrikes- och försvarsutskottet 22
90,91%
Utrikesutskottet 174
53,45%