Jämförelse mellan Kristdemokraterna och Miljöpartiet

Översikt

KD MP
Mandat 19 25
Medelålder 58 55
Män 11 (58 %) 13 (52 %)
Kvinnor 8 (42 %) 12 (48 %)

Röstfördelning

KD MP
Antal 2593 2593
Likhet 43,54 % 43,54 %
Ja 98,11 % 45,24 %
Nej 1,62 % 44,12 %
Avstår 0 % 0 %

Röster

Utskott Likhet
Arbetsmarknadsutskottet 49,01 %
Civilutskottet 39,52 %
Finansutskottet 48,8 %
Försvarsutskottet 39,08 %
Justitieutskottet 55,59 %
Konstitutionsutskottet 64,95 %
Kulturutskottet 54,17 %
Miljö- och jordbruksutskottet 34,01 %
Näringsutskottet 28,48 %
Skatteutskottet 47,75 %
Socialförsäkringsutskottet 68,59 %
Socialutskottet 28 %
Trafikutskottet 22,60 %
Utbildningsutskottet 39,75 %
Utrikes- och försvarsutskottet 95,45 %
Utrikesutskottet 32,18 %

Röster per utskott

Utskott Antal Likhet Visa
Arbetsmarknadsutskottet 151
49,01%
Civilutskottet 167
39,52%
Finansutskottet 125
48,8%
Försvarsutskottet 87
39,08%
Justitieutskottet 304
55,59%
Konstitutionsutskottet 97
64,95%
Kulturutskottet 168
54,17%
Miljö- och jordbruksutskottet 197
34,01%
Näringsutskottet 158
28,48%
Skatteutskottet 111
47,75%
Socialförsäkringsutskottet 191
68,59%
Socialutskottet 225
28%
Trafikutskottet 177
22,60%
Utbildningsutskottet 239
39,75%
Utrikes- och försvarsutskottet 22
95,45%
Utrikesutskottet 174
32,18%