Jämförelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna

Översikt

S M
Mandat 112 107
Medelålder 59 57
Män 58 (52 %) 61 (57 %)
Kvinnor 54 (48 %) 46 (43 %)

Röstfördelning

S M
Antal 2593 2593
Likhet 46,47 % 46,47 %
Ja 48,01 % 98,30 %
Nej 44,93 % 1,50 %
Avstår 0 % 0 %

Röster

Utskott Likhet
Arbetsmarknadsutskottet 37,75 %
Civilutskottet 41,32 %
Finansutskottet 52,8 %
Försvarsutskottet 59,77 %
Justitieutskottet 59,54 %
Konstitutionsutskottet 76,29 %
Kulturutskottet 48,21 %
Miljö- och jordbruksutskottet 37,56 %
Näringsutskottet 27,22 %
Skatteutskottet 42,34 %
Socialförsäkringsutskottet 47,12 %
Socialutskottet 45,33 %
Trafikutskottet 32,20 %
Utbildningsutskottet 41,42 %
Utrikes- och försvarsutskottet 90,91 %
Utrikesutskottet 53,45 %

Röster per utskott

Utskott Antal Likhet Visa
Arbetsmarknadsutskottet 151
37,75%
Civilutskottet 167
41,32%
Finansutskottet 125
52,8%
Försvarsutskottet 87
59,77%
Justitieutskottet 304
59,54%
Konstitutionsutskottet 97
76,29%
Kulturutskottet 168
48,21%
Miljö- och jordbruksutskottet 197
37,56%
Näringsutskottet 158
27,22%
Skatteutskottet 111
42,34%
Socialförsäkringsutskottet 191
47,12%
Socialutskottet 225
45,33%
Trafikutskottet 177
32,20%
Utbildningsutskottet 239
41,42%
Utrikes- och försvarsutskottet 22
90,91%
Utrikesutskottet 174
53,45%