Jämförelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Översikt

S MP
Mandat 112 25
Medelålder 58 56
Män 58 (52 %) 13 (52 %)
Kvinnor 54 (48 %) 12 (48 %)

Röstfördelning

S MP
Antal 2593 2593
Likhet 56,38 % 56,38 %
Ja 48,01 % 45,24 %
Nej 44,93 % 44,12 %
Avstår 0 % 0 %

Röster

Utskott Likhet
Arbetsmarknadsutskottet 50,99 %
Civilutskottet 64,07 %
Finansutskottet 39,2 %
Försvarsutskottet 57,47 %
Justitieutskottet 66,45 %
Konstitutionsutskottet 75,26 %
Kulturutskottet 65,48 %
Miljö- och jordbruksutskottet 55,84 %
Näringsutskottet 45,57 %
Skatteutskottet 58,56 %
Socialförsäkringsutskottet 51,83 %
Socialutskottet 56,89 %
Trafikutskottet 62,15 %
Utbildningsutskottet 46,86 %
Utrikes- och försvarsutskottet 86,36 %
Utrikesutskottet 45,40 %

Röster per utskott

Utskott Antal Likhet Visa
Arbetsmarknadsutskottet 151
50,99%
Civilutskottet 167
64,07%
Finansutskottet 125
39,2%
Försvarsutskottet 87
57,47%
Justitieutskottet 304
66,45%
Konstitutionsutskottet 97
75,26%
Kulturutskottet 168
65,48%
Miljö- och jordbruksutskottet 197
55,84%
Näringsutskottet 158
45,57%
Skatteutskottet 111
58,56%
Socialförsäkringsutskottet 191
51,83%
Socialutskottet 225
56,89%
Trafikutskottet 177
62,15%
Utbildningsutskottet 239
46,86%
Utrikes- och försvarsutskottet 22
86,36%
Utrikesutskottet 174
45,40%