Jämförelse mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Översikt

S V
Mandat 112 19
Medelålder 58 60
Män 58 (52 %) 9 (47 %)
Kvinnor 54 (48 %) 10 (53 %)

Röstfördelning

S V
Antal 2593 2593
Likhet 56,92 % 56,92 %
Ja 48,01 % 27,69 %
Nej 44,93 % 52,14 %
Avstår 0 % 0 %

Röster

Utskott Likhet
Arbetsmarknadsutskottet 55,63 %
Civilutskottet 63,47 %
Finansutskottet 39,2 %
Försvarsutskottet 57,47 %
Justitieutskottet 71,05 %
Konstitutionsutskottet 58,76 %
Kulturutskottet 67,86 %
Miljö- och jordbruksutskottet 59,90 %
Näringsutskottet 58,86 %
Skatteutskottet 58,56 %
Socialförsäkringsutskottet 46,60 %
Socialutskottet 56,89 %
Trafikutskottet 61,58 %
Utbildningsutskottet 49,37 %
Utrikes- och försvarsutskottet 22,73 %
Utrikesutskottet 43,10 %

Röster per utskott

Utskott Antal Likhet Visa
Arbetsmarknadsutskottet 151
55,63%
Civilutskottet 167
63,47%
Finansutskottet 125
39,2%
Försvarsutskottet 87
57,47%
Justitieutskottet 304
71,05%
Konstitutionsutskottet 97
58,76%
Kulturutskottet 168
67,86%
Miljö- och jordbruksutskottet 197
59,90%
Näringsutskottet 158
58,86%
Skatteutskottet 111
58,56%
Socialförsäkringsutskottet 191
46,60%
Socialutskottet 225
56,89%
Trafikutskottet 177
61,58%
Utbildningsutskottet 239
49,37%
Utrikes- och försvarsutskottet 22
22,73%
Utrikesutskottet 174
43,10%