Jämförelse mellan Folkpartiet och Vänsterpartiet

Översikt

FP V
Mandat 24 19
Medelålder 62 61
Män 14 (58 %) 9 (47 %)
Kvinnor 10 (42 %) 10 (53 %)

Röstfördelning

FP V
Antal 2593 2593
Likhet 26,19 % 26,19 %
Ja 98,30 % 27,69 %
Nej 1,50 % 52,14 %
Avstår 0 % 0 %

Röster

Utskott Likhet
Arbetsmarknadsutskottet 15,89 %
Civilutskottet 23,35 %
Finansutskottet 16 %
Försvarsutskottet 32,18 %
Justitieutskottet 45,39 %
Konstitutionsutskottet 37,11 %
Kulturutskottet 35,71 %
Miljö- och jordbruksutskottet 27,41 %
Näringsutskottet 11,39 %
Skatteutskottet 27,93 %
Socialförsäkringsutskottet 24,61 %
Socialutskottet 21,33 %
Trafikutskottet 14,69 %
Utbildningsutskottet 29,29 %
Utrikes- och försvarsutskottet 22,73 %
Utrikesutskottet 20,11 %

Röster per utskott

Utskott Antal Likhet Visa
Arbetsmarknadsutskottet 151
15,89%
Civilutskottet 167
23,35%
Finansutskottet 125
16%
Försvarsutskottet 87
32,18%
Justitieutskottet 304
45,39%
Konstitutionsutskottet 97
37,11%
Kulturutskottet 168
35,71%
Miljö- och jordbruksutskottet 197
27,41%
Näringsutskottet 158
11,39%
Skatteutskottet 111
27,93%
Socialförsäkringsutskottet 191
24,61%
Socialutskottet 225
21,33%
Trafikutskottet 177
14,69%
Utbildningsutskottet 239
29,29%
Utrikes- och försvarsutskottet 22
22,73%
Utrikesutskottet 174
20,11%