Jämförelse mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Översikt

V MP
Mandat 19 25
Medelålder 61 57
Män 9 (47 %) 13 (52 %)
Kvinnor 10 (53 %) 12 (48 %)

Röstfördelning

V MP
Antal 2593 2593
Likhet 66,72 % 66,72 %
Ja 27,69 % 45,24 %
Nej 52,14 % 44,12 %
Avstår 0 % 0 %

Röster

Utskott Likhet
Arbetsmarknadsutskottet 53,64 %
Civilutskottet 71,86 %
Finansutskottet 50,4 %
Försvarsutskottet 68,97 %
Justitieutskottet 83,55 %
Konstitutionsutskottet 63,92 %
Kulturutskottet 66,67 %
Miljö- och jordbruksutskottet 82,23 %
Näringsutskottet 67,72 %
Skatteutskottet 63,06 %
Socialförsäkringsutskottet 40,84 %
Socialutskottet 65,78 %
Trafikutskottet 81,92 %
Utbildningsutskottet 56,07 %
Utrikes- och försvarsutskottet 22,73 %
Utrikesutskottet 74,14 %

Röster per utskott

Utskott Antal Likhet Visa
Arbetsmarknadsutskottet 151
53,64%
Civilutskottet 167
71,86%
Finansutskottet 125
50,4%
Försvarsutskottet 87
68,97%
Justitieutskottet 304
83,55%
Konstitutionsutskottet 97
63,92%
Kulturutskottet 168
66,67%
Miljö- och jordbruksutskottet 197
82,23%
Näringsutskottet 158
67,72%
Skatteutskottet 111
63,06%
Socialförsäkringsutskottet 191
40,84%
Socialutskottet 225
65,78%
Trafikutskottet 177
81,92%
Utbildningsutskottet 239
56,07%
Utrikes- och försvarsutskottet 22
22,73%
Utrikesutskottet 174
74,14%